Wieloparametrowe analizatory cząstek w wodzie

Wszystkim dobrze znana woda to innymi słowy tlenek wodoru. Związek chemiczny, który towarzyszy nam od zawsze. W standardowych warunkach występuje w stanie ciekłym. Jeżeli zadziała na niego wysoka temperatura to przyjmuje on stan gazowy tworząc tak zwaną parę wodną. Jeżeli natomiast zadziałamy na niego bardzo niską temperaturą zmieni swój stan skupienia na stały i utworzy lód.

Zadania analizatorów cząstek

analizatory cząstek w wodzieWieloparametrowe analizatory cząstek w wodzie są urządzeniami pozwalającymi na pomiar stężenia substancji, na przykład: alkanów, alkinów, naftalenów czy też acetylenów. Ponadto pozwalają na ocenę biologicznego zapotrzebowania na tlen. Są to nowoczesne urządzenia monitorujące stopień zanieczyszczenia wody. Warto wiedzieć, że wykonują pomiary w danym czasie, umożliwiają bardzo precyzyjną analizę strumienia płynu, który przepływa, a analiza jest możliwa dzięki wykorzystaniu wiązki światła, to jest długości fali mierzącej dokładnie 850 nanometrów, która w określonym czasie pokonuje bieżący strumień wody. Proste działanie pozwala na zobrazowanie składy płynu oraz ilości zanieczyszczenia. Często analizatory cząstek wykorzystuje się do badania przefiltrowanej wody. Pozwala to określić czy filtracja jest dostatecznie skuteczna i nie pozostawia niekorzystnych dla organizmów biologicznych substancji. Czułość urządzenia jest największa dla cząstek o średnicy większych od jednego mikrometra, natomiast maleje w przypadku cząstek o średnicach mniejszych niż 0,5 mikrona. Jeżeli informacje zapisane na monitorze przez dłuższy czas nie zmieniają się możemy uznać, że ilość oraz rozmiar drobinek obecnych w wodzie nie zmieniają się. Gwałtowny wzrost odczytów pojawiający się na monitorze sygnalizuje, ze doszło do tak zwanego przebicia filtra bądź z jakiegoś innego powodu nastąpiło znaczne pogorszenie dokonywanej analizy i filtracji.

Innowacyjne techniki pomiarowe, które zastosowano w urządzeniach określanych mianem wieloparametrowych analizatorów cząstek w wodzie pozwalają na ocenę stopnia zanieczyszczenia wód. Oczywiście ogromne znaczenie ma wielkość cząstek, która bezpośrednio wpływa na czułość aparatów. Nie mniej jednak nowoczesne analizatory doskonale spełniają swoją rolę i są coraz częściej używane w celu dokonania dokładnej analizy wody.