Sposoby nawadniania murawy

Piłka nożna jest jednym z najpopularniejszych sportów, które budzą zarówno w uczestnikach jak i również w widowni skrajne emocje. Jest to sport zespołowy co sprawia, że oprócz indywidualnych umiejętności liczy się również współpraca między poszczególnymi zawodnikami. Równie ważnym aspektem jest odpowiednie wyposażenie jeśli chodzi o sprzęt piłkarza.

Systemy stosowane do nawadniania płyty boiska

nawadnianie boisk piłkarskichPodstawowym elementem są ochraniacze, korki, getry, spodenki oraz koszulka, które składają się na kompletny strój. Dużą rolę odgrywa również boisko na którym odbywa się mecz. Bardzo ważnym czynnikiem jest murawa, która powinna charakteryzować się odpowiednim stopniem nawodnienia oraz powinna być równa. Warto w tym miejscu dodać, że jednym z kluczowych aspektów, które mają wpływ na murawę jest nawadnianie boisk piłkarskich. Na rynku dostępne są rozwiązania wykorzystujące naziemne lub podziemne systemy nawadniające. Naziemne składają się z elementów instalowanych na powierzchni boiska, które można przenosić w różne stanowiska w celu obniżenia kosztów systemu. Podziemne systemy składają się z elementów zainstalowanych pod powierzchnią terenu i stanowią system stały. Zarówno jedno jak i drugie rozwiązanie jest stosowane powszechnie w sporcie. Wszystko tak naprawdę zależy od potrzeb oraz stopnia zaawansowania. Czasami rozwiązania te są również stosowane razem. Ma to na celu zwiększenie skuteczności oraz szybkości nawadniania.

W takim przypadku system podziemny dostarcza stałej ilości wody. W przypadku wysokich temperatur lub niekorzystnych warunków atmosferycznych dodatkowo stosowany jest system naziemny, który ma uzupełnić braki wody w gruncie. Warto dodać, że przygotowanie murawy ma duży wpływ na przebieg meczu. Dobrze nawodniona trawa sprawia bowiem, że piłka wpada w większy poślizg i jest szybsza co jest korzystne dla drużyn grających technicznie. W drugim przypadku, w którym murawa nie jest odpowiednio nawodniona, uprzywilejowane będą drużyny siłowe.