Rodzaje biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych

Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej obiektów budowlanych różnego przeznaczenia. Jest to odpowiedź na popyt ze strony zarówno osób prywatnych jak i również przedsiębiorców. Każdy budynek musi być wyposażony w rozwiązania, które zapewniają jego bezpieczne użytkowanie. Wszelkie obostrzenia zawarte są w aktualnie obowiązujących aktach prawnych, rozporządzeniach czy ustawach. Jednym z większych zagrożeń, które może wystąpić w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie jednocześnie przebywa wiele osób jest ogień.

Ochrona przeciwpożarowa w budynkach

zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowejStanowi on duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. Może również prowadzić do trwałego uszkodzenia, a nawet zniszczenia mienia. Właśnie dlatego wiele obiektów musi być wyposażonych w środki ochronne. Zalicza się do nich aktywne oraz bierne sposoby ochrony. Do tych pierwszych zaliczyć można między innymi system sygnalizacji pożaru w skład którego wchodzą specjalistyczne urządzenia. Ich zadaniem jest jak najszybsze wykrycie zagrożenia oraz przekazanie stosownej informacji osobom znajdującym się na spornym obszarze. Można tutaj zaliczyć chociażby czujki, sygnalizatory czy centrale alarmowe. Kolejnym sposobem na ochronę ludzi oraz mienia są zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji stalowej, które można sklasyfikować do biernych środków ochrony. Dzięki nim zwiększana jest odporność ogniowa konstrukcji nośnej co zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo podczas wystąpienia rzeczywistego pożaru. Do konstrukcji bardzo często bowiem przymocowywane są elementy takie jak chociażby oprawy oświetlenia ewakuacyjnego czy wcześniej wspomniane czujki i sygnalizatory. Muszą one służyć niezawodnie nawet podczas ekspozycji na skrajnie wysokie temperatury.

Ochrona materiału odbywa się poprzez naniesienie na jej powierzchnię specjalnego środka, który zwiększa odporność ogniową. Czynność ta musi zostać prawidłowo zrealizowana. Bardzo ważne są szczególnie warunki otoczenia, w których jest ona wykonywana. Powietrze powinno posiadać odpowiednią wilgotność oraz temperaturę ściśle określone przez producenta. Podczas jego nanoszenia zapewniona musi być odpowiednia wentylacja budynku. Osoby wykonujące tą czynność powinny być przeszkolone i posiadać aktualne uprawnienia. Tylko w ten sposób zapewnić można wymaganą ochronę.