Poszukiwany pracownik z Ukrainy

Wielu przedsiębiorców boryka się z brakami kadrowymi w prowadzonych przez siebie przedsiębiorstwach. W dużej mierze jest to spowodowane emigracją zarobkową Polaków: do Wielkiej Brytanii, do Niemiec i do Holandii. To były główne fale emigracji zarobkowej w ostatnich latach. Szacuje się, że łącznie Polaków rozsianych po całym świecie i Polaków mieszkających w Polsce jest łącznie około 58 milionów. To wskazuje na to, że około 20 milionów Polaków jest poza granicami swojego kraju.

Jak znaleźć pracownika z Ukrainy?

gdzie znaleźć pracowników z ukrainyPodobną falę emigracji przeżywają w obecnej chwili Ukraińcy. Według różnego rodzaju danych, w Polsce może być w chwili obecnej nawet około 1,5 miliona Ukraińców. Gdzie znaleźć pracowników z Ukrainy? Odpowiedzi na to pytanie jest kilka. Po pierwsze, można zwrócić się w kierunku polskiego rynku pracy, a dokładnie na wtórny rynek pracy. Ukraińcy, podobnie jak Polacy, korzystają z tego, że rynek pracy w Polsce jest rynkiem pracownika, stąd codziennością są transfery Ukraińców z jednej pracy do drugiej. W celu pozyskania takiego pracownika można zwrócić się do swoich obecnych pracowników z Ukrainy, którzy na pewno mają jakichś znajomych szukających lepszej pracy. Po drugie, można zwrócić się do wyspecjalizowanych w temacie biur pośrednictwa pracy oferujących zatrudnienie pracowników z Ukrainy. Te biura dzielimy dwojako: na biura zajmujące się pośrednictwem pracy w ogóle i na biura zajmujące się tylko zatrudnianiem Ukraińców. Trzecim sposobem jest poszukiwanie bezpośrednio pracowników do pracy na Ukrainie. Możemy się zwrócić do którejś z ukraińskich agencji pracy, albo spróbować wynająć osobę od rekrutacji na Ukrainie, bądź, w razie dużego i stałego prognozowanego zatrudnienia Ukraińców, spróbować otworzyć własne biuro rekrutacyjne na Ukrainie. W końcu, możemy również przeprowadzić kampanię online. Mnóstwo Ukraińców poszukujących pracę reklamuje się w internecie.

Każdy z tych sposobów jest dobry, ale każdy z nich jest przemyślany do prowadzenia kampanii pod innym kątem liczebnościowym. Jeżeli planujemy zatrudniać na dużą skalę pracowników niewykwalifikowanych – zwróćmy się do polskiego biura. Jeżeli potrzebujemy pracowników wykwalifikowanych – próbujmy rekrutację prowadzić samodzielnie. Jeżeli potrzebujemy niedużej ilości pracowników – może wystarczyć tylko poczta pantoflowa.