Nowoczesne systemy alarmowe

Siedziba firmy nie była tylko zwykłym biurowcem. Niektórzy pracownicy żartobliwie nazywali ją centrum dowodzenia, choć jakby nad tym pomyśleć, nie było to dalekie od prawdy. Oprócz biur i pomieszczeń dla klientów, znajdował się tam również magazyn broni, park maszynowy, a także archiwum dokumentacji i działań operacyjnych.

Instalacja najnowocześniejszych alarmów

montaż alarmów suwałkiZ tego też powodu, siedziba firmy była oznaczona jako obiekt o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa i jako taka, wymagała najnowocześniejszych rodzajów zabezpieczeń. Do spełnienia wszystkich wymagań potrzebna była jednak firma zewnętrzna, prowadząca montaż alarmów Suwałki były siedzibą jednej z największych takich firm, z którą współpracowaliśmy od dawna, więc zostali oni zatrudnieni również i do tego zadania. Przede wszystkim, pierwszą formą zabezpieczenia były wszelkie drzwi zewnętrzne, dostępne dla klientów. Jako że były to automatyczne drzwi, jakie spotyka się w wielu marketach, zostały one wyposażone w automatyczną blokadę, całkowicie uniemożliwiającą dostęp do budynku od zaprogramowanej godziny. Takie zabezpieczenie wymagało ingerencji w oprogramowanie sterowania drzwi, a tym samym przeszkolonych monterów. Innym rodzajem zabezpieczenia były czujniki nacisku na wszelkich szybach, głównie tych znajdujących się w głównym holu. Rejestrowały one każdy wstrząs i ruch szyby, oraz uruchamiały alarm, jeśli wykryły zbyt silne uderzenie lub nacisk. Pomieszczenia zastrzeżone były wyposażone natomiast w odmianę nowoczesnej kontroli dostępu, czasem spotykanej w najnowszych telefonach. Urządzenie rozpoznawało twarz osoby wpisującej kod, i w wypadku zarejestrowania niezgodności, natychmiast blokowało dostęp do pomieszczenia, jednocześnie uruchamiając alarm w centrum monitorowania.

Miejsca które nie były wyposażone w tego typu urządzenia, były sprzężone z kamerami monitoringu, standardowo ustawionymi w tryb uśpienia, i uruchamiającymi się dopiero w przypadku próby uzyskania dostępu do jednego z zastrzeżonych pomieszczeń. Archiwum operacyjne było wyposażone we wszystkie powyższe zabezpieczenia, a dodatkowo, z racji przechowywanych tam informacji, nierzadko poufnych, było dostępne tylko dla osób posiadających karty dostępowe, których należało używać w połączeniu z innymi zabezpieczeniami.