Nowoczesne rozwiązania energetyki odnawialnej w Opolu

Większe zużycie mediów wiąże się z koniecznością wytworzenia ich w większej ilości. Media takie jak energia elektryczna czy energia cieplna są powszechnie dostępne w większych skupiskach ludzkich. W mniejszych miastach i miejscowościach często jednak nie istnieje centralna sieć ciepłownicza. W związku z tym zamieszkujący te tereny ludzie muszą wytworzyć lokalnie ciepło, którym będą ogrzewać pomieszczenia swoich domów czy podgrzewać wodę do stanu użyteczności.

Inwestycje z zakresu OZE na terenie Opola

pompy ciepła opoleJest to wymagane szczególnie w domach jednorodzinnych czy mniejszych budynkach zamieszkania zbiorowego takich jak chociażby kamienice. Dobrym przykładem może być tutaj chociażby Opole i jego okolice. W mieście tym do wytwarzania energii cieplnej powszechnie wykorzystywane są tradycyjne kotły ciepłownicze, które spalają paliwa konwencjonalne takie jak chociażby węgiel brunatny czy kamienny. W dobie przemian gospodarczych coraz częściej zachodzi jednak konieczność stosowania nowoczesnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Jest to podyktowane przepisami zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi. W Opolu coraz częściej stosuje się chociażby kolektory słoneczne. Oprócz tego coraz popularniejsze stają się również inne rozwiązania z zakresu energetyki odnawialnej. Z kolei instalacje pompy ciepła opole i okolice stają się obecnie coraz powszechniejsze. Pompa ciepła jest urządzeniem, które przy znikomym wkładzie energetycznym jest w stanie podgrzać wodę do odpowiedniej temperatury, która umożliwia jej użytkowanie czy ogrzewanie mieszkania. Warto dodać, że istnieje wiele odmian pomp ciepła a zastosowanie konkretnego rodzaju wiąże się z warunkami terenowymi oraz atmosferycznymi panującymi w danej części Opola. Powietrzne pompy ciepła są jednymi z najczęściej instalowanych ze względu na ich prostą konstrukcję oraz możliwość szybkiego wdrożenia.

Mają one jednak ograniczoną wydajność i dostarczają mniej ciepła niż inne rozwiązania. Najbardziej efektywne są z kolei rozwiązania oparte na dolnych źródłach ciepła w postaci wymienników ciepła lub sond pionowych, które są umieszczane w gruncie. Nie bez znaczenia jest również rodzaj cieczy roboczej, która krąży w układzie. W zależności od zastosowanego medium oraz układu uzyskać można różne efekty. Jak widać na powyższym przykładzie technologia pomp ciepła rozwija się oraz jest coraz powszechniej wykorzystywana na terenach miast takich jak chociażby Opole.