Nowoczesna metodyka pracy przy tworzeniu oprogramowania

Ten, kto zaczyna swoją przygodę z programowaniem czy deweloperką oprogramowania, powinien zacząć od poszerzenia swojej wiedzy o technicznej stronie organizacji pracy w firmach zajmujących się produkcją oprogramowania. Jedną z najpopularniejszych metod pracy w środowiskach deweloperów oprogramowania jest Scrum, który reprezentuje tzw. zwinną metodykę pracy, opartą na stałym współudziale przedstawiciela klienta w procesie powstawania oprogramowania.

Szkolenia ze Scruma

scrum kursNajpopularniejsze systemy porządkujące tryb i sposób pracy w organizacjach zajmujących się produkcją oprogramowania bazują na filozofii Agile, która zakłada, że oczekiwania klienta mogą ewoluować równolegle do ewolucji oprogramowania, stąd w metodyce Scrum obecna jest osoba Reprezentanta Klienta. Scrum bazuje na zrelatywizowaniu tradycyjnych sposobów organizowania pracy, systemie liderskim, wydawaniu poleceń jako na systemie budowy dnia pracy i konstruowania ładu wewnątrz grupy. Scrum odrzuca tradycyjny system hierarchiczny i system poleceń, który znany jest z wielu instytucji zhierarchizowanych. Zespół Deweloperski, który jest faktycznym organem odpowiedzialnym za wytworzenie produktu ma w zamyśle przekształcić się w samodzielną jednostkę, której w sukurs ma przychodzić w razie potrzeby Scrum Master, oraz sprawujący pieczę nad zgodnością produktu z oczekiwaniami klienta Product Owner. Istnienie we współczesnym świecie tworzenia oprogramowania wymaga poznania ram postępowania w Scrum. Stąd duży popyt na profesjonalnie przeprowadzony Scrum kurs. Tradycyjni menadżerowie muszą nabyć podstawową wiedzę z zakresu bycia Scrum Masterem, programiści powinni umieć oswoić się ze środowiskiem Scrum i jego specyfiką, a klienci, korzystający z usług firm produkujących oprogramowanie powinni posiadać wiedzę, że ich produkt nie musi być prostolinijnie projektowany i mogą swobodnie współuczestniczyć w jego powstawaniu.

Bez wątpienia, sam Scrum, jak i metodyka Agile, są rewolucyjne w podejściu do produktu. Każdy etap tworzenia produktu okraszony jest wypuszczeniem na świat funkcjonalnej wersji oprogramowania. Na każdym etapie tworzenia zaingerować może klient. Tego typu postawa wychodzi naprzeciw potrzebie transparentności i zrozumienia natury praktycznego zastosowania produktu u klienta przez Zespół Deweloperski i na odwrót.