Monitorowanie obiektu biurowego

Zdecydowana większość obiektów biurowych nie potrzebowała zaawansowanych systemów monitorowania, gdyż ryzyko wystąpienia tam niepożądanych zdarzeń było praktycznie zerowe. Jednak wiele firm ubezpieczeniowych wymagało jakiejś formy zabezpieczenia budynku by udzielić w ogóle ubezpieczenia, więc tego typu obiekty często bywały zabezpieczone, choć w odpowiednim stopniu do poziomu zagrożenia.

Skuteczne metody monitorowania biura

monitoring biura bydgoszczObiekty biurowe zazwyczaj nie są narażone na potencjalne wtargnięcie osób niepowołanych na ich teren, z racji samego przeznaczenia. Do tego rodzaju obiektów dostęp mają wyłącznie pracownicy, a osoby trzecie nie mają żadnego powodu by tam przebywać. Ze wszystkich miast, w których prowadziliśmy monitoring biura Bydgoszcz miała zdecydowanie największą ich ilość, a wszystkie obiekty miały bardzo podobny schemat monitorowania. Przede wszystkim, znaczna ich część była podłączona do stacji monitorowania, gdyż ze względu na niewielkie ryzyko, nie było potrzeby obecności fizycznego operatora monitoringu. Również sama ilość kamer, jakie bywały na takich obiektach montowane była o wiele mniejsza niż w pozostałych rodzajach chronionych budynków. Przede wszystkim, monitorowaniem wizyjnym obejmowane były wejścia do budynku, zarówno główne jak i ewakuacyjne. Wnętrze zazwyczaj chronione było za pomocą kamer stacjonarnych, rozłożonych w najbardziej kluczowych miejscach w taki sposób, by zapewnić jak największe pole widzenia, jednak obrotowych kamer było w takich obiektach znacznie mniej, i były zwykle instalowane tylko na zewnątrz, gdyż w korytarzach i niedużych pomieszczeniach znacznie traciły one na skuteczności, nie mając możliwości wykorzystania całości swojego potencjału. Jedynie w najbardziej wrażliwych miejscach, takich jak archiwa, były one zamontowane wewnątrz, jednak i tam zazwyczaj ustawiane były w tryb automatyczny, bez konieczności stałego nadzoru operatora.

Niewiele obiektów posiadało przydzielonego na stałe operatora, gdyż ze względu na znikomą ilość zdarzeń, nie było potrzeby angażowania osoby monitorującej, gdyż automatyczny tryb w zupełności wystarczał do zapewnienia bezpieczeństwa, a o wszelkich zdarzeniach informowały zamontowane na obiekcie systemy alarmowe, sprzężone z kamerami zewnętrznymi.