Jakość usług księgowych

 

Właściciele firm mają najczęściej mnóstwo obowiązków i nie mają już czasu na samodzielne prowadzenie swojej rachunkowości, która wymaga stałego śledzenia przepisów. Szczególnie dla nowo powstałych działalności liczy się każde wydane sto złotych, bo dopiero się rozwijają i potrzebują ciąć wydatki na mniej potrzebnych usługach. 

Jakie firmy korzystają z usług księgowych?

usługi księgowe dla firmProwadzenie ksiąg rachunkowych wymaga dokładności i pilnowania wielu, ważnych terminów obligujących przedsiębiorcę do uiszczenia opłat na rzecz państwa. Większość przedsiębiorców ogranicza się do gromadzenia faktur i rachunków, które przekazują pod koniec każdego miesiąca swojej księgowej, lub zanoszą do biura rachunkowego. Usługi księgowe dla firm obejmują kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, spraw pracowniczych, oraz kwestie podatkowe dotyczące optymalizacji kosztów. Dobre biuro rachunkowe znajdziemy niemalże w każdym dużym mieście, tak samo jak rzetelną księgową. Za korzystanie z usług biura, zapłacimy zdecydowanie mniej niż zatrudniając samodzielnego księgowego, dla którego musimy stworzyć oddzielny etat. Z usług księgowych mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, prezesi spółek , oraz indywidualne osoby, które potrzebują pomocy w rozliczeniu pit-a. Podpisując umowę z biurem księgowym, wiążemy się z nim najczęściej na czas nieokreślony z możliwością zakończenia współpracy po miesięcznym okresie wypowiedzenia. Sporo przedsiębiorców zatrudniających choć paru pracowników, oddaje sprawy pracownicze w ręce kadrowego, bo wiąże si,ę z tym sporo obowiązków. Każdy pracownik musi mieć prowadzoną teczkę z aktami osobowymi, założoną kartę czasu pracy i kartę urlopową. Dodatkowo trzeba pilnować ważności przebytych badań lekarskich, które są obowiązkowe dla każdej zatrudnionej osoby.

Cena za usługi księgowe zależy w dużej mierze od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, z których najniższe ceny mają małe, jednoosobowe firmy, a najwyższą cenę płacą spółki zatrudniające kilkaset pracowników. Jakość usług często zależy od wiedzy i doświadczenia księgowej, dlatego warto ją poznać przed podpisaniem umowy. Przy dłuższej współpracy, można z właścicielem biura negocjować lepsze warunki cenowe, lub poszerzyć zakres usług w tej samej cenie.