Jak wygląda ubieganie się o zwrot zagranicznego VAT-u?

Prowadzenie działalności gospodarczej na arenie międzynarodowej wiąże się z koniecznością opłat, które obowiązują na terenie danego kraju Unii Europejskiej. Dotyczy to również podatku VAT, który trzeba opłacać w przypadku kupowania towarów za granica, czy tez kupowania paliwa podczas odbywania zagranicznych podróży służbowych. Na szczęście każda osoba, która prowadzi działalność gospodarcza  w Polsce, może ubiegać się o zwrot dodatkowych kosztów.

Kto może ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku VAT?

zwrot podatku vat z ueZnaczna większość aktualnie działających w Polsce firm opiera swoje funkcjonowanie na kontaktach zagranicznych. Wiążę się to z konieczności opłata podatków, między innymi VAT, obowiązujących w krajach zagranicznych. Na szczęście każdy polski przedsiębiorca, który zakupuje towary za granicą lub tez porusza się po krajach unijnych w celach biznesowych, może ubiegać się o zwrot podatku vat z ue. Ubiegać się o ten zwrot mogą ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoja działalność gospodarczą wyłącznie w Polsce, ale w innych krajach unijnych dokonują zakupów sprzedawanych później towarów, lub też są zmuszeni do odbywania podróży zagranicznych. Należy jednak pamiętać, że składając wniosek o zwrot podatku Vat w zagranicznym kraju trzeba doskonale znać wszystkie tamtejsze procedury urzędowe, oraz przede wszystkim, bardzo dobre władać językiem danego kraju. W związku z tym warto korzystać z pomocy firm, które zajmują się profesjonalnym przygotowywaniem i składaniem wniosków o zwrot podatków VAT w krajach Unii Europejskiej. Firmy te, doświadczone w opracowaniu takich wniosków mogą skrócić całą procedurę do zaledwie dwóch tygodni. Korzystanie z usług firm zewnętrznych jest szczególnie polecane dla nowo powstałych firm, które nie mają doświadczenia w we wszelkich sprawach urzędowych związanych z prowadzeniem firmy. Jedynym warunkiem zaakceptowania naszego wniosku jest to, ze musimy być zarejestrowani jako czynni płatnicy podatków jedynie w Polsce, a nie w tym kraju zagranicznych, w którym dokonujemy zakupów, gdyż w takim wypadku zwrot nam nie przysługuje.

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z płaceniem wielu podatków które mogą znacząco uszczuplić osiągane przez naszą firmę przychody. Dlatego warto, tam gdzie to możliwe, ubiegać się o możliwość zwrotu wszelkich opłat, dzięki czemu osiągane przez nasza firmę przychody będą znacznie większe.