Jak dokładnie zmierzyć ciśnienie w układzie?

W celu kontroli procesów zachodzących w przemyśle konieczne jest użycie odpowiednich urządzeń pomiarowych. Dzięki nim możliwe jest określenie wartości danej wielkości, która jest punktem wyjścia do sterowania poszczególnymi maszynami czy liniami technologicznymi. Najczęściej w przemyśle są stosowane instalacje: wody pod ciśnieniem, elektryki czy sprężonego powietrza.

Gdzie wykorzystuje się przetworniki?

przetwornik ciśnieniaKażda z nich jest niezwykle ważna ponieważ pozwala zasilać maszyny oraz wykonywać założone czynności. W celu ich kontroli należy nieustannie monitorować najważniejsze parametry takie jak chociażby ciśnienie. Jego zbyt niska lub zbyt wysoka wartość może prowadzić do spadku wydajności pracy, a w skrajnych przypadkach może stanowić zagrożenie. W związku z tym w przemyśle powszechnie wykorzystywane są urządzenia, które pozwalają zmierzyć poszczególne parametry, a także przesłać stosowne informacje do sterowników zarządzających procesem. Przykładem może być chociażby przetwornik ciśnienia, który na wyjściu generuje sygnał elektryczny wprost proporcjonalny do wartości zmierzonego ciśnienia. Warto wspomnieć, że sygnał wyjściowy może mieć postać prądową lub napięciową. W pierwszym przypadku przeważnie wykorzystywana jest tak zwana pętla prądowa, w której wartość natężenia prądu równa 4 mA stanowi stan niski, a wartość 20 mA stan wysoki. W zależności od dokładności przetwornika przedział pomiędzy stanowi odpowiednie wartości ciśnienia. Jest to często stosowana odmiana.

W przypadku sygnału napięciowego przedział wynosi od 0 do 10 V DC. Przetworniki przeważnie posiadają rozdzielczość równą 0,1 V co umożliwia dokładny pomiar. Niektóre z nich jednak mają dużo większą dokładność co pozwala bardzo precyzyjnie określić wartość ciśnienia w układzie. Jak widać obecnie powszechnie wykorzystywane są elementy, które pozwalają zmierzyć dany parametr oraz na jego podstawie wygenerować sygnał elektryczny o proporcjonalnej wartości.