Gaszenie pianą coraz popularniejsze

 

Bezpieczeństwo osób zgromadzonych w obiektach użyteczności publicznej jest jedną z najważniejszych kwestii, o które musi zadbać zarządca budynku. Na pojęcie ogólnego bezpieczeństwa składa się kilka zagadnień z czego najważniejszym z nich jest ochrona przeciwpożarowa. To właśnie pożar obok usterek technicznych obiektów jest największym zagrożeniem dla osób przebywających na terenie danego obiektu. Odpowiednie przepisy krajowe oraz międzynarodowe określają sposób realizacji ochrony przeciwpożarowej, która musi zostać zrealizowana w określonych obiektach.

Wyższa skuteczność gaszenia przy użyciu instalacji pianowych

instalacje pianoweTe same przepisy definiują rodzaj obiektu, w którym obligatoryjnie musi być stosowana instalacja przeciwpożarowa. Składa się ona z wielu elementów, które współpracując ze sobą zapewniają żądany poziom ochrony. Instalacja przeciwpożarowa składa się z odrębnych podinstalacji, z których każda realizuje przypisaną im rolę. I tak wyróżnić można czujniki, które są odpowiedzialne za wykrycie pożaru, centralę która steruje urządzeniami wykonawczymi takimi jak klapy dymne, kurtyny pożarowe, sygnalizatory czy stałe urządzenia gaśnicze. To właśnie te ostatnie są wyjątkowo ważnym elementem, który w znacznej mierze ogranicza rozprzestrzenianie się ognia, a w niektórych przypadkach umożliwia jego ugaszenie w początkowej fazie pożaru. Warto dodać, że coraz częściej stosowane są instalacje pianowe, w których do wody dodawany jest specjalny czynnik. W wyniku połączenia się roztworu wodnego z powietrzem w dyszy tryskacza wytwarzana jest piana, która ma lepsze właściwości gaśnicze niż sama woda. Rozróżnia się podział na pianę lekką, średnią oraz ciężką. W zależności od charakterystyki obiektu instalacje gaśnicze mogą się różnić między sobą budową.

Obecnie coraz częściej są również spotykane instalacje gaszenia mgłą wodną. Ze względu na swoją cenę są one jednak stosowane jedynie do ochrony obiektów zabytkowych, które są podatne na uszkodzenia w wyniku gaszenia tradycyjnymi metodami takimi jak instalacje tryskaczowe czy instalacje pianowe. Te drugie są coraz częściej stosowane zamiast instalacji tryskaczowych w obiektach użyteczności publicznej. Koszt gaszenia pożaru przez instalację pianową jest co prawda większy jednak jej wydajność, niezawodność a przede wszystkim skuteczność jest większa niż w przypadku tradycyjnych rozwiązań.