Efektywny system parkingowy

 

W miastach konieczne jest stosowanie nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do samochodów, których liczba nieustannie rośnie. W związku z tym podejmowane są decyzje o rozbudowie infrastruktury. Niemniej jednak niekiedy niemożliwym jest rozbudowanie danego obiektu.

Systemowe rozwiązania ułatwiające parkowanie

Systemy parkingoweJednakże można wyposażyć go w nowe urządzenia umożliwiające efektywniejsze zarządzanie, a co za tym idzie usprawnienie procesów tam zachodzących. Dobrym przykładem są chociażby parkingi zlokalizowane w pobliżu dużych galerii handlowych. W takich obiektach panuje duże natężenie ruchu co sprawia, że liczba miejsc parkingowych jest ograniczona. W celu szybszej lokalizacji wolnych stanowisk zastosowane mogą być nowoczesne rozwiązania. Systemy parkingowe składają się przeważnie z kilku podstawowych elementów, które pozwalają osiągnąć założony cel. Przede wszystkim przy wjeździe na poszczególne kondygnacje umieszczone są tablice informujące o liczbie miejsc na poziomach. Dzięki temu kierowca jest w stanie szybko podjąć decyzję czy szuka stanowiska na obecnym poziomie czy jedzie wyżej. Kolejnym ułatwieniem są specjalne lampki sygnalizacyjne umieszczone ponad miejscami parkingowymi. Ich zadaniem jest sygnalizacja czy dane miejsce jest wolne czy zajęte. W pierwszym przypadku świeci się kolor zielony, w drugim czerwony.

Są one połączone ze specjalnymi czujnikami wykrywającymi samochód. Ważnym elementem całego systemu jest również sterownik wraz z systemem informatycznym. Umożliwiają one przesył i zapisywanie danych, które mogą być wykorzystane w późniejszej analizie funkcjonowania całego układu. To z kolei pozwala na optymalizację obszarów, w których występują uchybienia. Jest to niezwykle ważne w kontekście podnoszenia efektywności całego układu.