Czym jest BDO?

Obecnie w każdym kraju Unii Europejskiej prowadzony jest specjalny system ewidencji odpadów. Wynika to z faktu, iż mocno rozbudowany sektor przemysłowy, każdego miesiąca wytwarza duże ilości odpadów poprodukcyjnych i przemysłowych. Wiąże się to z potrzebą odpowiedniego składowania tego typu materiałów, jak również utylizacją, czy przetworzeniem. Wszelkie procedury, związane z tego rodzaju czynnościami, są obecnie uregulowane prawnie i należy je bezwzględnie przestrzegać.

Czy każdy przedsiębiorca musi mieć BDO?

rzetelna obsługa bdoW Polsce prowadzona jest ewidencja odpadkowa. System ten nazywa się Bazą Danych Odpadowych, w skrócie bdo. Oznacza to, iż każde przedsiębiorstwo, niezależnie od profilu prowadzonej działalności, jeśli w trakcie swojej pracy wytwarza różnego typu opady, zobowiązane jest do posiadania wpisu do takiego systemu. Na tej podstawie monitorowane jest, czy odpady są składowane w odpowiedni sposób, ale również jak zachodzi proces utylizacji. Dlatego rzetelna obsługa bdo jest istotnym elementem dla wielu przedsiębiorców. W szczególności dla właścicieli fabryk, którzy w trakcie działalności hali produkcyjnej wytwarzają duże ilości odpadów. Ważna jest w związku z tym współpraca z firmami transportowymi, które zajmują się wywozem odpadów. Istotne jest jednak, aby tego typu działalności również posiadały odpowiednie doświadczenie, maszyny, jak również pozwolenia. Podczas każdorazowego odbioru odpadów niezbędne jest udokumentowanie tego, jak też wprowadzenie odpowiednich informacji do BDO. Na tej podstawie prowadzona jest dalsza ewidencja odpadów, tego, gdzie są transportowane, jak również w jaki sposób zachodzi proces ich utylizacji. Niektóre z przedsiębiorstw posiadają odpowiednie do utylizacji narzędzia, inne natomiast współpracują z firmami, które świadczą tego typu usługi. Także w trakcie przekazania odpadów do utylizacji, należy czynność taką odnotować w systemie BDO.

Dzięki temu zwiększona została ochrona naturalnego środowiska, czy zbyt wysoka emisja szkodliwych związków, które powstają w trakcie źle przeprowadzone utylizacji. Wszelkie materiały, które mają być poddane takiej czynności, obłożone są konkretnymi przepisami, które normują, w jaki sposób oraz gdzie i przy użyciu jakich narzędzi, cały proces może mieć miejsce.