Co warto wiedzieć o transporcie międzynarodowym?

Branża TSL na dzień dzisiejszy jest jednym z lepiej rozwijających się sektorów. Ogromne znaczenie ma tu zwłaszcza transport jak i spedycja międzynarodowa. Co zatem o tych segmentach branży transportowej warto wiedzieć i czym się one charakteryzują? Odpowiedzi na te pytania postaramy się udzielić w tym artykule.

Transport międzynarodowe – rodzaje ładunków

zabezpiecznie towaruPoruszając kwestie transportu międzynarodowego na wstępie należy choćby w skrócie scharakteryzować rodzaje transportowanych ładunków. Ponieważ to od ich typu zależy dobór odpowiednich pojazdów, tras jak i czas potrzebny na przewiezienie ładunku. Według www.portal-transportowy.pl zasadniczo można wyróżnić taki rodzaje ładunków jak:

  • ładunki całopojazdowe,
  • ładunki częściowe,
  • ładunki przestrzenne,
  • ładunki chłodnicze.

I tak za ładunki całopojazdowe ogólnie rzecz ujmując uznaje się takie ładunki, które zajmują całą dostępna przestrzeń transportową. Takie uogólnienie jednak sprawiało sporo problemów, dlatego częściej tego terminu używa się jednak w przypadku ładunków, których masa jest równa maksymalnej masie ładunkowej dopuszczalnej dla danego pojazd transportowego. Co więcej dość powszechną praktyką jest także uznawania za ładunek całopojazdowy ładunku, który pochodzi od jednego klienta, który po prostu wynajmuje całą dostępną przestrzeń ładunkową. Przy uwzględnienie takiej interpretacji terminu ładunek całopojazdowy znaczenie traci sama wielkość ładunku. A co za tym idzie powszechniejsze jest takie rozumienie tego terminu. Kolejnym wymienionym rodzajem ładunków są ładunki częściowe. Jak sama nazwa wskazuje tego typu ładunki zajmują jedynie część dostępnego miejsca przewozowego, a co za tym idzie zwykle pochodzą one od różnych zleceniodawców. Ten rodzaj ładunków jest najpowszechniejszy jeśli chodzi o transport międzynarodowy.  Spotkać można także ładunki przestrzenne inaczej określane jako wielkogabarytowe. Tego typu ładunki  wymagają stasowania dodatkowych zabezpieczeń. Ostatnim rodzajem ładunków są ładunki chłodnicze, czyli takie, które w czasie transportu wymagają specjalnych warunków – obniżonej temperatury i tym samym muszą być przewożone w specjalnych pojazdach.

Spedycja a transport międzynarodowy

TRANSPORT MIĘDZYNARODOWYMówiąc o transporcie międzynarodowym należy także poruszyć takie zagadnienie jakim jest spedycja.  Jeśli chodzi o spedycje to wyróżniamy zarówno spedycje krajową, jak i międzynarodową my tu skupmy się na omawianiu tej międzynarodowej. Transport spedycja od zwykłego transportu różni się tym, że tutaj działania firmy obejmują także takie aspekty jak organizacja transportu z uwzględnieniem skorzystania z usług różnych przewoźników i tym samym koniecznością ustalenia miejsc i czasu przeładunków. Spedycja zatem w zasadzie zajmuje się pośrednictwem pomiędzy firmami transportowymi oraz opracowywaniem tras. Niemniej transport międzynarodowy nie mógłby działać sprawnie gdyby nie działalność spedycyjna. Na podstawie etransport.pl można stwierdzić, że pomaga ona przy organizacji takich elementów jak:

  • import-eksport towarów (obsługa towarów),
  • planowanie transportu,
  • obsługa celna,
  • przygotowanie dokumentacji przewozowej,
  • planowanie tras,
  • dobór firm transportowych.

Wszystkie te elementy wpływają na to jak szybko i sprawnie przebiegnie transport. Co więcej spedycja pozwala także ograniczyć koszty związane z transportem ładunków, co jeszcze szczególnie ważne dla dużych firm.

Firma transportowa – a transport osobowy

usługi transportoweTransport osobowy to także mocno rozwinięta gałąź transportu międzynarodowego, Zwłaszcza na terenie Unii Europejskiej gdzie formalności związanych z wjazdem do kraju jest o wiele mniej i tym samym cały proces przebiega szybciej i łatwiej. Niemniej należy liczy się z tym, że transport osobowy sprawia, że firma transportowa musi sprostać różnym wymaganiom. Tego rodzaju usługi transportowe mogą świadczyć osoby dysponujące zarejestrowaną działalnością, posiadające pojazd dostosowany do wymagań odnośnie przewozu osób oraz certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Wymaganie to dotyczy przynajmniej jednej osoby zarządzającej firmą. W niektórych przypadkach wymagane są także dodatkowe uprawnienia.

Transport międzynarodowy a wypożyczalnie samochodów dostawczych

Mówiąc o transporcie międzynarodowym warto jeszcze wspomnieć o działaniu wypożyczalni samochodów dostawczych. W wielu przypadkach bowiem w takcie transportu międzynarodowego korzysta się z ich usług, zarówno jeśli chodzi o wynajem aut dostawczych na określony czasy by wzbogacić flotę firmy transportowej jak i w przypadku konieczności przeładunku wywołanej awaria lub innymi zdarzeniami losowymi. Wypożyczalnia samochodów dostawczych to także dość powszechne rozwiązanie w przypadku osób w trakcie przeprowadzi do innego kraju.

Podsumowując

Transport międzynarodowy jest bardzo rozwiniętą gałęzią branży transportowej. W jego obrębie wyróżniamy jednak jeszcze różne rodzaje ładunków i świadczonych usług w związku z czym nie sposób temat ten wyczerpać do końca.

Dodaj komentarz